SET CƠM HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

RICE BOWL AND BEEF & PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE SET
照り焼きハンバーグ
117.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất