LUNCH SET CHO 3 NGƯỜI (HCM)

LUNCH SET FOR 3 PEOPLE (HCM)
299.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất