CUỐN DƯA LEO

CUCUMBER ROLL
かっぱ巻き


23.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất