CƠM TÔ TÔM CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG

SHRIMP CUTLET W/ EGG RICE BOWL
海老かつ丼

99.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất