UDON XÀO NẤM

MUSHROO STIR - FRY UDON

キノコ焼うどん

74.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất