Set maki & nigiri B (4-6 người)

Maki & nigiri tray B (4-6 people) (37 pc)

寿司盛り合わせ2 

470.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất