Set maki & nigiri A (4 - 6 người)

Maki& nigiri A tray (4-6 people) (37 pc)

寿司盛り合わせA

390.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất