Set maki (5-7 người)

Maki tray (5-7 people)

巻き寿司盛り合わせ
340.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất