Set cá hồi (4-6 người)

Salmon tray (4-6 people) (37 pc)

巻き寿司盛り合わせ 

470.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất