ĐẬU NÀNH NHẬT
ST2

ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME
枝豆
36.000 VNĐ
RONG BIỂN TRỘN MÈ
ST3

RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SESAME

味付け海藻サラダ
36.000 VNĐ
SÚP MISO
ST4

SÚP MISO

MISO SOUP

味噌汁
20.000 VNĐ
CÁ NGỪ - 5 MIẾNG
SA1

CÁ NGỪ - 5 MIẾNG

TUNA - 5 PC

まぐろ
92.000 VNĐ
CÁ NGỪ - 3 MIẾNG
SA1

CÁ NGỪ - 3 MIẾNG

TUNA - 3 PC

まぐろ
65.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5 PC

サーモン
104.000 VNĐ
CÁ HỒI - 3 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 3 MIẾNG

SALMON - 3 PC

サーモン
75.000 VNĐ
TRỨNG CÁ HỒI
SA10

TRỨNG CÁ HỒI

IKURA

イクラ
99.000 VNĐ
TRỨNG CÁ ỐT ME
SA9

TRỨNG CÁ ỐT ME

CAPELIN FISH ROE

まさご
54.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 5 MIẾNG
SA15

TRỨNG CÁ TRÍCH - 5 MIẾNG

HERRING ROE - 5 PC

数の子
84.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH - 3 MIẾNG
SA15

TRỨNG CÁ TRÍCH - 3 MIẾNG

HERRING ROE - 3 PC

数の子
58.000 VNĐ
BẠCH TUỘC - 5 MIẾNG
SA12

BẠCH TUỘC - 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5 PC

たこ

66.000 VNĐ