SET 2: SÚP MISO + XÀ LÁCH

SET 2: MISO SOUP + SALAD
サラダセット
16.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất