SET 1: SÚP MISO + XÀ LÁCH + NƯỚC (TRỪ BIA)

SET 1: MISO SOUP + SALAD + SOFT DRINK (NO BEER)
ドリンクセット
28.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất