BENTO SUSHI CHAY

VEGETARIAN SUSHI BENTO
ベジタリアン寿司弁当
68.000
61.200 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất