Set maki & nigiri đặc biệt (5-7 người)
BRSET061

Set maki & nigiri đặc biệt (5-7 người)

Maki& nigiri deluxe set (5-7 people) (50 pcs)

デラックス寿司盛り合わせ
(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)
 
̶6̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

 


544.000 VNĐ
Set maki & nigiri (5 - 7 người)
BRSET060

Set maki & nigiri (5 - 7 người)

Maki& nigiri set (5-7 people) (52 pcs)

寿司盛り合わせ 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶4̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

432.000 VNĐ
Set maki (5-7 người)
BRSET059

Set maki (5-7 người)

Maki set (5-7 people) (64 pcs)

巻き寿司盛り合わせ 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶4̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

432.000 VNĐ
Set sashimi (3 - 5 người)
BRSET058

Set sashimi (3 - 5 người)

Sashimi set (3-5 people) (35 pcs)

刺身盛り合わせ 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶5̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

495.000 VNĐ
Set món nóng đặc biệt (7-10 người)
BRSET057

Set món nóng đặc biệt (7-10 người)

Hot food deluxe set (7-10 people)

デラックスパーティープレート 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶8̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

680.000 VNĐ
Set món nóng (7-10 người)
BRSET056

Set món nóng (7-10 người)

Hot food set (7-10 people)

パーティープレート 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶6̶̶5̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

585.000 VNĐ
Set nigiri đặc biệt B (5-7người)
BRSET055

Set nigiri đặc biệt B (5-7người)

Delux nigiri set B (5-7 people) (35 pcs)

デラックスにぎりB 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶7̶̶8̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

624.000 VNĐ
Set nigiri đặc biệt A (3-5 người)
BRSET054

Set nigiri đặc biệt A (3-5 người)

Delux nigiri set A (3-5 people) (25 pcs)

デラックスにぎりA 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶5̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

472.000 VNĐ
Set nigiri B (5-7 người)
BRSET053

Set nigiri B (5-7 người)

Nigiri set B (5-7 people) (35 pcs)

にぎり盛り合わせB 

(Chỉ áp dụng tại thành phố Hồ Chí Minh)

̶4̶̶9̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

441.000 VNĐ
Set nigiri A (3-5 người)
BRSET052

Set nigiri A (3-5 người)

Nigiri set A (3-5 people) (25 pcs)

にぎり盛り合わせA 

(Chỉ áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh)

̶3̶̶6̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶

324.000 VNĐ