VALUE LUNCH SET CHO 3 NGƯỜI (HN)

LUNCH SET FOR 3 PEOPLE (HN)

HNランチ(3人 )

399.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất