SET CƠM HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT PONZU

RICE BOWL AND BEEF AND PORK HAMBURGER W/ PONZU SAUCE SET

和風ハンバーグとライス

117.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất