SET CƠM CUỘN & THỊT GÀ SỐT TERIYAKI

ROLLS AND GRILLED CHICKEN W/ TERIYAKI SAUCE SET

照り焼きチキン 巻き寿司セット

122.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất