SET CƠM CUỘN & CÁ THU ẢO NƯỚNG

ROLLS AND GRILLED PACIFIC SAURY SET

寿司 さんま塩焼き

119.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất