LUNCH SET CHO 3 NGƯỜI (HCM)

Lunch set for 3 people (HCM)
HCMランチ(3人)
300.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất