SET CƠM CUỘN & CÁ HỒI SỐT TERIYAKI

MAKI AND GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE SET


照り焼きサーモン 巻き寿司セット

165.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất