SET CƠM CUỘN & CÁ THU NHẬT NƯỚNG

ROLLS AND GRILLED PACIFIC SAURY SET

さんま焼き 巻き寿司セット

119.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất