CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI
TP1

CÁ HỒI NƯỚNG SỐT TERIYAKI

GRILLED SALMON W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きサーモン
95.000 VNĐ
HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT PONZU
TP2

HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT PONZU

BEEF AND PORK HAMBURGER W/ PONZU SAUCE

和風ハンバーグ
85.000 VNĐ
HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI
TP3

HAMBURGER THỊT BÒ VÀ HEO & SỐT TERIYAKI

BEEF AND PORK HAMBURGER W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きハンバーグ
79.000 VNĐ
THỊT GÀ SỐT TERIYAKI
TP4

THỊT GÀ SỐT TERIYAKI

GRILLED CHICKEN W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きチキン
59.000 VNĐ
HAMBURGER ĐẬU HỦ
TP5

HAMBURGER ĐẬU HỦ

TOFU HAMBURGER

豆腐ハンバーグ
69.000 VNĐ