ĐẬU NÀNH NHẬT
ST2

ĐẬU NÀNH NHẬT

EDAMAME
枝豆
36.000 VNĐ
RONG BIỂN TRỘN MÈ
ST3

RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SESAME

味付け海藻サラダ

36.000 VNĐ
SÚP MISO
ST4

SÚP MISO

MISO SOUP

味噌汁

20.000 VNĐ
BẠCH TUỘC TRỘN MÙ TẠT
ST6

BẠCH TUỘC TRỘN MÙ TẠT

WASABI MARINATED OCTOPUS SASHIMI

たこわさ

51.000 VNĐ
RONG NHO & TRỨNG CÁ HỒI
ST7

RONG NHO & TRỨNG CÁ HỒI

GRAPE SEAWEED AND IKURA
海ブドウいくら
35.000 VNĐ
RONG NHO
ST8

RONG NHO

GRAPE SEAWEED

海ブドウ
35.000 VNĐ
SỨA BIỂN TRỘN DƯA LEO
ST11

SỨA BIỂN TRỘN DƯA LEO

SEASONED JELLY FISH WITH CUCUMBER

クラゲときゅうりの和え物
40.000 VNĐ
BẠCH TUỘC TRỘN KIM CHI
ST12

BẠCH TUỘC TRỘN KIM CHI

OCTOPUS WITH KIMCHI

たこキムチ
42.000 VNĐ