CÁ NGỪ- 5 MIẾNG
SA1

CÁ NGỪ- 5 MIẾNG

TUNA - 5PC

まぐろ

88.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5PC

サーモン

99.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA3

LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC

ハラス

109.000 VNĐ
CÁ HỒNG - 3 MIẾNG
SA4

CÁ HỒNG - 3 MIẾNG

RED SEABREAM - 3PC

真鯛

98.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG
SA5

SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG

SCALLOP - 6PC

ホタテ

109.000 VNĐ
CÁ NGÂN - 3 MIẾNG
SA6

CÁ NGÂN - 3 MIẾNG

HORSE MACKEREL - 3PC

シマアジ

117.000 VNĐ
TRỨNG CÁ ỐT ME
SA9

TRỨNG CÁ ỐT ME

CAPELIN FISH ROE

まさご

49.000 VNĐ
TRỨNG CÁ HỒI
SA10

TRỨNG CÁ HỒI

SALMON ROE

イクラ

95.000 VNĐ
CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG
SA11

CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC

しめ鯖

57.000 VNĐ
BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG
SA12

BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5PC

たこ

60.000 VNĐ
BƠ - 5 MIẾNG
SA13

BƠ - 5 MIẾNG

AVOCADO - 5PC

アボカド

27.000 VNĐ
TRỨNG CHIÊN- 5 MIẾNG
SA14

TRỨNG CHIÊN- 5 MIẾNG

OMLET EGG - 5PC

玉子

19.000 VNĐ