CÁ NGỪ- 5 MIẾNG
SA1

CÁ NGỪ- 5 MIẾNG

TUNA - 5PC

まぐろ

92.000 VNĐ
CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA2

CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON - 5PC

サーモン

104.000 VNĐ
LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG
SA3

LƯỜN CÁ HỒI - 5 MIẾNG

SALMON BELLY - 5PC

ハラス

114.000 VNĐ
SASHIMI SÒ ĐỎ - 5 MIẾNG
SA4

SASHIMI SÒ ĐỎ - 5 MIẾNG

Red clam Sashimi (5 pc)
北寄貝
99.000 VNĐ
SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG
SA5

SÒ ĐIỆP- 6 MIẾNG

SCALLOP - 6PC

ホタテ

114.000 VNĐ
SASHIMI CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG (5 MIẾNG)
SA6

SASHIMI CÁ TRÍCH ÉP TRỨNG (5 MIẾNG)

Herring with capelin roe (5pc)

子持ちにしん
96.000 VNĐ
SASHIMI CÁ CAM - 5 MIẾNG
SA7

SASHIMI CÁ CAM - 5 MIẾNG

Yellowtail - Sashimi (5 pc)
はまち

 

169.000 VNĐ
SASHIMI TÔM NGỌT
SA8

SASHIMI TÔM NGỌT

Sweet shrimp Sashimi
甘エビ
114.000 VNĐ
CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG
SA11

CÁ SABA NGÂM GIẤM- 5 MIẾNG

VINEGARED MACKEREL - 5PC

しめ鯖

59.000 VNĐ
BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG
SA12

BẠCH TUỘC- 5 MIẾNG

OCTOPUS - 5PC

たこ

66.000 VNĐ
BƠ - 5 MIẾNG
SA13

BƠ - 5 MIẾNG

AVOCADO - 5PC

アボカド

29.000 VNĐ
TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG
SA15

TRỨNG CÁ TRÍCH- 5 MIẾNG

HERRING FISH ROE - 5PC

数の子

84.000 VNĐ