TRỨNG CÁ TRÍCH (2 MIẾNG)

HERRING FISH ROE (2PC)

数の子

45.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất