NIGIRI SÒ ĐỎ

Red clam Nigiri
ホッキ貝
49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất