LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI (2 MIẾNG)

LIGHTLY ROASTED SALMON BELLY W/ SALMON ROE (2PC)

炙りサーモンいくら

56.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất