RONG NHO & TRỨNG CÁ HỒI

GRAPE SEAWEED AND IKURA
海ブドウいくら
35.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất