CUỐN TÔM SỐT DYNAMITE

DYNAMITE SHRIMP ROLL

ダイナマイト海老

73.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất