CUỐN LƯỜN CÁ HỒI NƯỚNG SỐT KABAYAKI VÀ BƠ

SALMON BELLY KABAYAKI AVOCADO ROLL

ハラスとアボカド

64.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất