CUỐN DƯA LEO (6 MIẾNG)

CUCUMBER ROLL

かっぱ巻き

23.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất