CUỐN ĐẬU NÀNH LÊN MEN

NATTO ROLL

納豆

30.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất