CUỐN CÁ NGỪ VÀ BƠ

TUNA AND AVOCADO ROLL

マグロとアボカド

52.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất