CUỐN CÁ HỒI VÀ BƠ (6 MIẾNG)

SALMON AND AVOCADO ROLL

サーモンとアボカド

59.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất