CUỐN CÁ HỒI NƯỚNG VÀ TRỨNG CÁ HỒI

GRILLED SALMON BELLY AND SALMON ROE

焼ハラスといくら

74.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất