CUỐN CÁ HỒI CHIÊN TEMPURA

SALMON ROLL TEMPURA

サーモン寿司天ぷら

71.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất