LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1-2KHÁCH)
HP1

LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1-2KHÁCH)

SALMON HEAD AND KIMCHI HOTPOT (1-2 PEOPLE)

サーモンあらのキムチ鍋
89.000 VNĐ
LẨU THỊT HEO (1-2 KHÁCH)
HP2

LẨU THỊT HEO (1-2 KHÁCH)

PORK HOTPOT (1-2 PEOPLE)

豚鍋
89.000 VNĐ
LẨU HẢI SẢN (1-2 KHÁCH)
HP3

LẨU HẢI SẢN (1-2 KHÁCH)

SEAFOOD HOTPOT (1-2 PEOPLE)

シーフードうどん
89.000 VNĐ
LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)
HP4

LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)

PORK AND KIMCHI HOTPOT (1-2 PEOLE)

豚キムチ鍋
119.000 VNĐ