LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)
HP1

LẨU ĐẦU CÁ HỒI VÀ KIM CHI (1 - 2 KHÁCH)

Salmon head and kimchi hotpot (1 - 2 people)
サーモンあらのキムチ鍋
104.000 VNĐ
LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)
HP3

LẨU HẢI SẢN (1 - 2 KHÁCH)

Seafood hotpot (1 - 2 people)
シーフード鍋
104.000 VNĐ
LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)
HP4

LẨU THỊT HEO VÀ KIM CHI (1-2 KHÁCH)

PORK AND KIMCHI HOTPOT (1-2 PEOLE)

豚キムチ鍋
124.000 VNĐ
LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)
HP5

LẨU THỊT BÒ (1 - 2 KHÁCH)

Sukiyaki (1 - 2 people)
すき焼き
132.000 VNĐ