TRỨNG CÁ HỒI (2 MIẾNG)
G1

TRỨNG CÁ HỒI (2 MIẾNG)

SALMON ROE (2PC)

イクラ

74.000 VNĐ
LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)
G2

LƯƠN NHẬT (2 MIẾNG)

BROILED EEL (2PC)

58.000 VNĐ
CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)
G3

CÁ NGỪ SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)

DYNAMITE TUNA (2PC)

ダイナマイトツナ

48.000 VNĐ
TÔM SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)
G4

TÔM SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)

DYNAMITE SHRIMP (2PC)

ダイナマイトシュリンプ

48.000 VNĐ
CÁ HỒI SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)
G5

CÁ HỒI SỐT DYNAMITE (2 MIẾNG)

DYNAMITE SALMON (2PC)

ダイナマイトサーモン

49.000 VNĐ
SALAD CHẢ CUA (2 MIẾNG)
G6

SALAD CHẢ CUA (2 MIẾNG)

CRAB STICK MIX SALAD (2PC)

カニカマサラダ

48.000 VNĐ
TRỨNG CÁ ỐT ME (2 MIẾNG)
G7

TRỨNG CÁ ỐT ME (2 MIẾNG)

CAPELIN FISH ROE (2PC)

まさご

42.000 VNĐ
SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ (2 MIẾNG)
G9

SỨA BIỂN TRỘN GIA VỊ (2 MIẾNG)

SEASONED JELLY FISH (2PC)

クラゲ

38.000 VNĐ