CƠM TÔ THỊT BÒ MỸ
D1

CƠM TÔ THỊT BÒ MỸ

US beef rice bowl
US牛丼
104.000 VNĐ
CƠM TÔ TÔM CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG
D2

CƠM TÔ TÔM CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG

SHRIMP CUTLET W/ EGG RICE BOWL

海老かつ丼
99.000 VNĐ
CƠM TÔ THỊT HEO CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG
D3

CƠM TÔ THỊT HEO CHIÊN XÙ VÀ TRỨNG

Pork cutlet w/ egg rice bowl
かつ丼
89.000 VNĐ