CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ
C3

CƠM CÀ RI TÔM CHIÊN XÙ

Curry rice w/ shrimp cutlet
US ビーフカレー
85.000 VNĐ
CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ
C2

CƠM CÀ RI THỊT HEO CHIÊN XÙ

Curry rice w/ pork cutlet
かつカレー
83.000 VNĐ
CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ
C1

CƠM CÀ RI THỊT BÒ MỸ

Curry rice w/ US beef
US ビーフカレー
85.000 VNĐ