TÔM XÀO MĂNG TÂY

STIR-FRIED SHRIMP & ASPARAGUS

海老とアスパラガスマヨネーズ炒め

104.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất