THỊT GÀ VÀ HEO CHIÊN

BROILED CHICKEN AND PORK CAKE

つくね
52.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất