SÚP NẤM VÀ ĐẬU HỦ

BEAN CURD W/ MUSHROOM ANKAKE SAUCE

豆腐のきの子あんかけ
59.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất