RAU CỦ CHIÊN

DEEP FRIED VEGETABLE

野菜の揚げ出し
38.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất