KHOAI TÂY CHIÊN XÙ

DEEP FRIED MUSHED POTATO BALL

ポテトボールフライ
49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất