CÁ HỒI & RONG BIỂN TRỘN MÈ

SEAWEED SALAD W/ SALMON

サーモンと味付け海藻

49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất