THỊT GÀ SỐT TERIYAKI

GRILLED CHICKEN W/ TERIYAKI SAUCE

照り焼きチキン
64.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất