SASHIMI CÁ CAM - 5 MIẾNG

YELLOWTAIL SASHIMI (5 PC)

はまち

 

169.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất