DA ĐẬU HỦ CHIÊN VÀ CƠM SUSHI TRỘN RAU CỦ - 2 MIẾNG

FRIED BEAN CURD STUFFED W/ VEGETABLE SUSHI RICE - 2PC
いなり寿司
49.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất