CARPACCIO CÁ NGỪ

TUNA CARPACCIO

ツナ和風カルパッチョ
78.000 VNĐ
Chuỗi nhà hàng tokyo deli sushi
Thực đơn của TOKYO Deli có nhiều món ăn phong phú
Xem địa điểm gần nhất